Kategorie:

ZMIANA ZAINTERESOWAŃ

Dające się zauwa­żyć zmiany zainteresowań muzycznych młodzieży wynikają z nasycenia najpros­tszymi wzorcami melodycznymi i rytmicznymi, które w końcu zostały wyzwolone przez nową falę zainteresowań muzycznych: z jednej strony ukłon mody w kierunku klasyki muzycznej, z drugiej zaś ku muzyce pop o bardziej skomplikowanej struk­turze. Nowym ładunkiem obecnej muzyki młodzieżowej jest na pierwszym miejscu sprawa rytmu, pulsacji rytmicznej, w dalszej kolejności zaś melodyki i harmonii, które zostały wyraźnie wzbogacone wzorcami polskiego folkloru, muzyki dawnej, polskiego pop-music i współczesnego modem-jazzu. Trzecią grupą spraw warunkującą rolę muzyki w życiu dzisiejszym są pro­blemy związane z upowszechnieniem kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.

Dodaj komentarz