Kategorie:

ZASYGNALIZOWANIE SZEROKIEGO PROBLEMU

Artykuł jest próbą zasygnalizowania szerokiego problemu, jakim jest potrzeba dotarcia do wartości tkwiących w muzyce dla dzieci i młodzieży w zmieniającym się świecie. Tematyka poszczególnych podrozdziałów włącza się do nurtu prac magis­terskich, realizowanych w Instytucie Pedagogiki Muzycznej Uniwersytetu Śląs­kiego, Filii w Cieszynie. Trudno jednak wyciągnąć z nich jakiekolwiek uogólnienia. Rysują zaledwie podstawy wyjściowe tego kierunku badań, które autor usiłował zarysować w wyżej przedstawionym tekście. Przy obecnym stanie wiedzy każdy, kto próbuje zastanawiać się nad tym, czy muzyka może liczyć na swoją publicz­ność, przekonuje się, że wymaga czegoś w rodzaju „elity”, że nie jest w stanie dotrzeć do większego grona odbiorców, nie będąc dostatecznie zrozumiana. W isto­cie tak jest, ale czy rzeczywiście tak być musi…?

Dodaj komentarz