Kategorie:

DZIEDZINA SZTUKI

Muzyka jest tą dziedziną sztuki, z którą stykamy się bodaj najwcześniej, bo już w przysłowiowej kołysce i odtąd towarzyszy nam ona niezmiennie w różnych sytuacjach życiowych. Współcześnie, dzięki znacznemu udoskonaleniu sposobów technicznego utrwalania i odtwarzania dźwięku, możliwości i formy naszego kon­taktu z muzyką wyraźnie wzbogaciły się.Jesteśmy wręcz otoczeni muzyką, która płynie w kinie, w barze, w samolocie, z odbiornika TV, z głośnika radia samocho­dowego. Słyszymy ją, ale czy słuchamy? Raczej rzadko i nie wszyscy. Proces słuchania muzyki jest bowiem znacznie bardziej złożony niż to się na pierwszy rzut oka wydaje, a ponadto realizować może różne cele.

Dodaj komentarz