Kategorie:

WŚRÓD PROPOZYCJI

Do wzoru kołysanki górniczej sięgać powinni nauczyciele prowadzący zajęcia muzyczne z grupą starszych dzieci, szczególnie w takich okolicznościach, gdy prowadzony jest w danej placówce oświatowej program nauczania i wycho­wania regionalnego. Wśród propozycji materiałowych oraz sugestii dotyczących możliwości wyko­rzystania ludowej twórczości wokalnej, zwłaszcza określonej gatunkowo grupy utwo­rów w żywej praktyce pedagogicznej, jak również poszerzenia i wzbogacenia listy utworów edukacyjnych, na uwagę zasługuje przekaz z zapisu Adolfa Dygacza, np.:Ej, dostone żytko sie kiwie,uśnij synku kochany,któż nom byndzie robił,któż nom byndzie robił przy żniwie,kiej taciczek w powstaniu?

Dodaj komentarz