Kategorie:

ROZPOZNANIE I OGLĄD

Rozpoznanie i analityczny ogląd utworu dowodzi, iż jego wersy nacechowane są pewną intymnością, prywatnością, wręcz tonami osobistymi. Usypiająca dziec­ko matka opisuje dramatyczne przeżycia członków rodziny: męża, dziadka i wujka, uczestników powstań śląskich. Czas kołysania sprzyja głębszej re­fleksji. Kołysanka w swej treści wyraźnie nawiązuje do tragicznych wydarzeń powstańczych, jest kołysanką zainspirowaną bolesnymi wydarzeniami ówczesnej rzeczywistości. Jak słusznie zauważył Jerzy Cieślikowski, wybitny znawca zagadnień folkloru dziecięcego, „matka śpiewająca kołysankę, szczególnie matka z ludu, w swym twardym, surowym i powściągliwym w gest czy słowo życiu, to przed kolebką najmłodszego dziecka znajdowała ulegalizowaną okagę dla wyrażenia w bardziej czy mniej usymbolizowanej formie własnej tęsknoty czy skargi .

Dodaj komentarz