Werbalizując własne przeżycia i doznania dziecko manifestuje swoją podmio­towość, własne JA. Ujawnia, co dzieje się wjego psychice, gdy jest zafascynowane w jakimś stopniu dziełem sztuki, w tym przypadku pięknem muzyki. Ponadto lepiej zaczyna rozumieć rolę uczuć w życiu własnym i innych. Komunikując otoczeniu swoje myśli, uczucia i pragnienia, dziecko ośmiela się, otwiera na kontakty społeczne. Nie bez powodu L. Tołstoj mówił, że muzyka ma właściwości zbliżania ludzi. Informując się nawzajem o doznawanych emocjach i uczuciach, dzieci umacniają więź między sobą, osiągając — mówiąc obrazowo „wspólnotę przeżyć i twórczy dialog myśli”. Tak więc z tych i innych jeszcze względów — tu nie omawianych — należy dążyć do wykształcenia u dzieci umiejętności komunikatywnego wyrażania włas­nych doznań, uczuć i pragnień.

Dodaj komentarz