Kategorie:

W PRAKTYCE LUDOWEJ

W praktyce ludowej instrumenty te wykorzystywano pierwotnie w grze muzyków dorosłych, obecnie spotyka się dzieci i młodzież grających na tych instrumentach. Wspomnieć więc należy o dziecięcym instrumencie dudowym, zwanym sierszeńkami . Nazwa ta wywodzi się od czasownika „siersienić” — bzykać, chrzęścić. Instrument ten występuje w Wielkopolsce i spełnia funkcję dziecięcego narzędzia ćwiczebnego dla uczących się sztuki dudziarskiej. Wykonany jest z pęcherza zwie­rzęcego (zbiornik powietrza) oraz piszczałki, na której gra się melodie.Instrumenty dęte ustnikowe, chociaż w swej konstrukcji bardzo proste, nie są odnotowywane często wśród dziecięcego instrumentarium. Występują głównie w postaci rogów, ukręcanych z kory drzewa lub są wykonywane techniką bednarską .Na tych instrumentach można wykonać zaledwie kilka dźwięków, zaś melodie mają charakter sygnałów.

Dodaj komentarz