Kategorie:

W KONTEKŚCIE OPISANEJ SYTUACJI

Myślę, że właśnie w kontekście opisywanej przez Taylora sytuacji, wjakiej znalazł się współczesny człowiek, można podejmować próby w kierunku właści­wego odczytywania myśli Blooma. Jego ostre ataki na zjawisko muzyki rockowej nabierają sensu, jeżeli poważnie potraktujemy refleksje autora Etyki autentycz­ności,Według Blooma współczesny miody człowiek jest dokładnym przeciwień­stwem wszystkiego, czego uczył „Platoński” Sokrates. Jest to człowiek, który nie przeżywa już napięcia pomiędzy tym, co przyjemne, a tym, co dobre. Jest to czło­wiek rozdarty, podzielony. Nie podejmuje on prób w kierunku nadawania kształtu porywom swej duszy, gdyż wszędzie widzi zagrożenie dla swojej wolności.

 

Dodaj komentarz