Kategorie:

W KAŻDYM OKRESIE ROZWOJU

Dziecięce narzędzia dźwiękowe — tak ważne i powszechne w życiu dziecka w każdym okresie jego rozwoju — mają odległą historię. Są bowiem z jednej strony praformą instrumentów muzycznych i poprzez ewolucję ukształtowały późniejsze instrumentarium ludowe i profesjonalne; z drugiej — narzędzia te, w różnej postaci i funkcji, już od zamierzchłych czasów wzbogacają inwentarz zabawek dziecięcych,dziejach tych przedmiotów możemy mówić na podstawie badań archeologicz­nych i etnograficznych.Te pierwsze, sięgając do źródeł bezpośrednich, czyli na­rzędzi dźwiękowych wykopaliskowych, pozwalają zapoznać się nie tylko z kształ­tem przedmiotu, lecz dają też możliwość obserwowania rozwoju jego formy na przestrzeni wieków.

 

Dodaj komentarz