Badania etnografów, a przede wszystkim etnomuzyko­logów pozwalają rejestrować najprymitywniejsze narzędzia „muzyczne”, ich konstrukcję wraz z praktyką wykonawczą. Źródła te pochodzą głównie z XIX i  XX wieku.Spójrzmy zatem na podstawowe grupy narzędzi dźwiękowych potwierdzone w badaniach wykopaliskowych.  Podstawowa funkcja grzechotek sprowadza się do realizowania efektów dźwię­kowych. Składają się z korpusu, wewnątrz którego znajdują się kamyki lub inne drobne, twarde przedmioty. Potrząsanie powoduje, że kamyki uderzają o korpus grzechotki, wskutek czego powstaje charakterystyczny grzechoczący dźwięk. Specyficzny rodzaj brzmienia wydawanego dźwięku o znacznych właściwościach ekspresyjno-imitacyjnych stanowi podstawę zakwalifikowania tych przedmiotów do grupy narzędzi dźwiękowych o cechach przemawiających za ich wielofunkcyjnością.

Dodaj komentarz