Kategorie:

W DZISIEJSZEJ EDUKACJI

Jeślibyśmy na razie zupełnie dorywczo przymierzyli ten okazały stan po­siadania, jaki rysują powyższe uwagi, do potrzeb muzyki dla dzieci i młodzieży, to dostrzeżemy chyba nienadążanie za niektórymi oczekiwaniami życia. Jednym z przykładów niech będzie podręcznik do muzyki dla dzieci i młodzieży, w którym możemy zauważyć nużącą jednostajność ujęć, a przecież w świat dziecka wkro­czyła technika epoki telewizji satelitarnej i komputerów osobistych, połączonych w sieć internetową. Niestety, dzisiaj w zakresie edukacji szkolnej świat dziecka jest ciągle tradycyjny, ograniczony i bogaci się bardzo powoli.

Dodaj komentarz