Kategorie:

TYP REAKCJI SŁUCHACZA

Tekstem „zapraszającym” zarówno do odkodowania, „odczytania” jakości emocjonalnych tkwiących immanentnie w utworze, osadzonych — według R. Ingardena — w jego materiale dźwiękowym i   odbijających się na jego zabarwieniu , jak również do przeżywania, będącego swoistą odpowiedzią, „oddźwiękliwością” uczuciową odbiorcy na emocje artysty czy wykonawcy. Dobrze wyrażają to słowa RM. Hamela: „na muzykę człowiek odpowiada rezonansem, podobnie jak struna”.Typ reakcji na słyszany utwór zależy niewątpliwie od wielu czynników, z których podstawowymi są: a) bodźce muzyczne oraz b) emocjonalne i umysłowe dyspozycje słuchacza, jego stan wewnętrzny.

Dodaj komentarz