Kategorie:

SYTUACJE WARUNKUJĄCE

W przypadku tego tematu interesować nas będą głównie sytuacje warunkujące rolę muzyki w życiu dzisiejszym. A zatem zarysowanie kierunków działania powinno pomóc nam wyznaczyć sytuację muzyki. Zapewne nie będzie tu chodziło o  proste podsumowanie poniższych uwag i propozycji. Być może jednak, iż zdanie sobie sprawy z wielostronności aspektów tego zagadnienia pozwoli uwspółcześnić proces badawczy. I w tym miejscu dochodzimy do zasadniczego pytania: W jakim czasie oddziałujemy muzyką, jakim ładunkiem muzyki obecnie rozporządzamy, kogo pragniemy poddać ewentualnemu działaniu muzyki i wreszcie, jakie spe­cyficzne sytuacje dodatkowe uzupełniają obraz czynników warunkujących rolę muzyki w życiu dzisiejszym?

Dodaj komentarz