Kategorie:

ODDZIAŁYWANIE MUZYKĄ

Zatem spróbujmy się zająć pierwszym zespołem spraw — czasem oddzia­ływania muzyką. Nie sposób tutaj „naturalnie” przedstawić całej skomplikowanej formuły tego czasu. Można jedni zwrócić uwagę na to, jak niektóre Jego pro­cesy” działają na przebieg muzykowania. Przecież okres szybkich przemian w końcu XX wieku stwarza szczególną w tym względzie koniunkturę. Z jednej strony istnieje konieczność szybkiego, powtarzającego się oddziaływania na młodzież w kierunku wciągnięcia jej w orbitę ruchu i walki o nowe życie, z drugiej strony można zauważyć opóźnienie w przygotowaniu nowych programów, które by stawiały przed nią wymagania, oczekiwania i nadzieje na miarę nowych zadań, do których trzeba dorastać.

Dodaj komentarz