Kategorie:

ŚWIAT BODŹCÓW A TWÓRCZOŚĆ

Człowiek, nim rozwinie w sobie zdolność odczuwania, rozumienia, nazywania tworzenia, w swoim rozwoju osobniczym jest poddany wpływom różnego rodzaju bodźców. Jest to świat bodźców fizycznych, takich jak: dźwięki, barwy, kształty, zapachy, temperatura, smaki oraz świat wartości duchowych psychicznych, jak. miłość, akceptacja, ból, żal, tęsknota itp. Zanim dziecko jest zdolne do komu­nikowania się z nami w sposób zrozumiały dla niego i dla nas, kształci w sobie zdolności spostrzegania, rozróżniania, reagowania i nazywania bodźców na niego oddziałujących, co dzieje się w okresie niemowlęcym, poniemowlęcym i wczesnym dzieciństwie. Wiąże się z tym rozwój jego różnorodnych form wyrazu, czyli ekspresji, które z czasem stają się obrazem rozwoju wyższych struktur myślowych.

Dodaj komentarz