Kategorie:

BARDZIEJ ŚWIADOME DZIAŁANIA

Dziecko żyje w świecie dźwięków i wartości wizualnych. Są one wyrazem form czysto fizycznych, jak i ukonstytuowanych oraz ukonkretnionych w dziełach sztuki. Poziom rozwoju potrzeb dziecka motywuje go do percepcji określonej grupy bodźców, o prostej, tzn. jednoznacznej w odbiorze lub złożonej formie, np. takiej jak dzieło sztuki. Dziecko podejmuje działania coraz bardziej świadome, celowe, których wyrazem jest dziecięca twórczość. Wyróżnia ją na początku spontanicz­ność niekontrolowana, z czasem ukierunkowana na cel, kontrolowana, planowana. Przyjmuje ona różne formy ekspresji: ruchowej, muzycznej, literackiej, plastycznej, teatralnej. Rodzajem aktywności, gdzie dziecko stosuje różnorodne formy ekspresji lub łączy je ze sobą, jest zabawa.

Dodaj komentarz