Kategorie:

STABILIZACJA DOŚWIADCZEŃ

Uczenie staje się przyjemnym i interesującym poznaniem. Lepiej zapamiętuje się nowe treści i rozwija doświadczenie artystyczno-ekspresyjne, nadające głębszy sens życiu człowieka. Szansę taką daje integracja doświadczeń artystycznych, które rozwijają twórczo człowieka. Wzajemne wzmocnienie i sensybilizacja doświadczeń muzycznych doświad­czeniami plastycznymi rozwija twórczo dziecko, studenta. Ukazuje i utrwala różnice oraz podobieństwa między tymi dziedzinami sztuk. Muzyka wzbogacona treściami i warsztatem plastycznym staje się sztuką wyposażoną w treści znaczące. Z tego typu zajęć uczniowie wynoszą korzyści poznawczo-intelektualne i korzyści wpływające na ich rozwój emocjonalny, co z kolei wiąże się z funkcjami tera­peutycznymi działań ekspresyjno-artystycznych. Aktywność twórcza, szeroko rozumiana jest najwyższym wymiarem możliwości człowieka oraz jego samorealizacji. Cel ten jest istotny w pracy pedagogicznej.

Dodaj komentarz