Kategorie:

SPEŁNIANIE SWOJEGO CELU

Kołysząca dziecię matka sięga do sprawdzonych, archetypowych wzorów słownych i melodycznych, wzorów miarowych, powtarzających się, operu­jących wąską meliką oraz jednorodnym, wręcz monotonnym przebiegiem ryt­micznym. Tego rodzaju środki spełniają swój cel, nucenia matki usypiają dziecko. Krzysztof Bilica, gdy objaśniał dźwiękową arche kołysanki stwierdził: „Ponieważ kołysanie jest formą powtarzającego się cyklicznie ruchu wahadłowego, tedy towarzyszące mu reakcje głosowe, również będą cyklicznie się powtarzać; ponie­waż kołysanie jest formą łagodnego ruchu wahadłowego (o niedużej amplitudzie wychyleń), przeto i ambitus towarzyszących mu reakcji głosowych będzie także niewielki”, dodając w dalszej części swojego wykładu następującą konkluzję: „Właśnie miarowe kołysanie dziecka przez matkę sprawiło, że miarowo mu ona śpiewała”. 

Dodaj komentarz