Kategorie:

ROZWIJANIE WRAŻLIWOŚCI MUZYCZNEJ

Chodzi więc o ukazywanie świata dźwięków i rozwijanie wrażliwości muzycznej. Artykuł w skrócie przedstawia istotę muzyki i zdolności artystyczne dziecka. Omawia głównie nauczanie gry na instrumentach klawiszowych: fortepianie i key­boardzie. Rozpatruje istotę muzyki, mającą wpływ na świat muzyki dziecka, także jej różne rodzaje, zapisy nutowe i sposób interpretacji dzieła muzycznego. Na pod­stawie wykształconych u dziecka nawyków muzycznych wskazuje, jakie może ono czerpać z tego korzyści w dzieciństwie oraz dorosłym życiu.Objęty tytułem temat opracowania będzie próbą określenia funkcji, znaczenia i roli pieśni ludowej jaką pełnić powinna w procesie edukacji społecznej, rozumia­nej szeroko i wielorako.

 

Dodaj komentarz