Kategorie:

FUNKCJE PIEŚNI LUDOWEJ

Dotyczy bowiem nie tylko podstawowego kształcenia szkolnego czy przedszkolnego, ale również środowiskowego i pozaszkolnego, obejmującego różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, w tym działalność zespołów muzycznych, śpiewaczych, regionalnych i folklorystycznych. Sięganie do zasobów tradycji, do źródeł rodzimej twórczości ludowej, do pieśni, tańców i muzyki ludowej jest powinnością każdego nauczyciela, przewodnika, instruktora zespołu, wychowawcy młodego pokolenia, dzieci i młodzieży. Muzyczne obszary kultury ludowej zachowały nieprzemijające wartości, od uniwersalnych, ogólnoludzkich poprzez rodzime, narodowe do typowo regionalnych; przeto nawiązywanie do nich pozwala wciąż na nowo odkrywać ważkie treści i przesłania pieśni.

Dodaj komentarz