Kategorie:

RÓŻNORODNOŚĆ PROBLEMATYKI

Z rozważań, które usiłowałem przedstawić w tym rozdziale, wynika, że problem przeprowadzenia badań nad muzyką i młodzieżą w czasach współczesnych nie może być załatwiony ani na zawsze, ani nawet na czas dłuższy. Jest to zadanie permanentne, równoległe do ciągle na nowo zmiennych form życia. Stąd więc spra­wą istotną jest zastanowienie się nad tym, jakie zagadnienia można zarejestrować jako szczególnie ważne. Ich wyliczenie, podane zresztą tylko przykładowo, podlega oczywiście jak najbardziej prawom czasu i może być aktualne tylko w stosunku do chwili bieżącej.Zakresy problematyki wykazują dużą różnorodność. Chodzi tu bowiem zarówno o tematykę historyczną, jak i współczesną. W tej współczesnej zaś nie tylko o sprawy ściśle merytoryczne, ale i o metodologiczne.

Dodaj komentarz