Kategorie:

NIE TYLKO OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA

Szkoła — to nie tylko obowiązkowe zajęcia lekcyjne, to także miejsce do rozwinięcia zajęć pozalekcyjnych, realizowanych na zasadzie dobrowolności. Tu najczęściej ujawniają się chęci uczniów do stworzenia zespołu rockowego, do wyrażenia ambicji solistycznych, do komponowania i układania tekstów. Tu w końcu następuje bezpośrednia konfrontacja gustów młodzieży z facho­wością nauczyciela.W całej historii muzyki jednym z najstarszych, ale i najtrwalszych wątków estetyki była teoria etosu muzycznego, wiążąca przeżycia muzyczne ze sferą wartości moralnych, chociaż wielokrotnie też powracała w niej teza, że sztuka może opierać się tylko na bezinteresownym stosunku do dzieła z wykluczeniem jakie­gokolwiek życiowego praktycyzmu. Przedstawicielem takiej estetyki był Eduard Hanslik twierdząc, iż „muzyka nie jest zdolna do przekazywania uczuć”. 

Dodaj komentarz