Kategorie:

REFLEKSJE I PRZEMYŚLENIA

Refleksje i przemyślenia zawarte w opracowaniu mają charakter propozycji i wskazań dotyczących możliwości zastosowania pieśni ludowych, zwłaszcza kołysanek w żywej praktyce pedagogicznej, szkolnej i pozaszkolnej   środowiskowej i regionalnej. Kołysanka ludowa przyjemna w słuchaniu i odbiorze, pomocna w zdobywaniu umiejętności śpiewu i pomnażaniu repertuaru wokalnego sprzyja poznawaniu świata muzycznego, przyswajaniu jego tajemnic i reguł. Sprzyja inicja­cjom twórczym młodych adeptów sztuki. W procesie edukacji społecznej spełniać więc może wiele doniosłych funkcji, zarówno ogólnorozwojowych, poznawczych i muzycznych, jak również zabawowych, integrujących, ekspresyjnych i twórczych, decydujących w znacznej mierze o efektywności całego kształcenia i wychowania muzycznego młodych pokoleń.

 

 

Dodaj komentarz