Kategorie:

PSYCHICZNA CZYNNOŚĆ

Nie należy także pomijać milczeniem faktu, że dziecko czasem zamiast „przeżywać” słuchany utwór, myśli np. o wydarzeniach minionego dnia, o obej­rzanym filmie itp. Pytane wówczas o przeżycia muzyczne, czuje się zakłopotane, nie wie co powiedzieć.Mimo zasygnalizowanych trudności należy jednak dołożyć wszelkich starań, by pomóc dziecku nie tylko w znalezieniu dogodnego sposobu ujawniania przeżyć, ale także nauczyć je „przekładać” osobiste doznania, w tym związane z muzyką, na słowo. Proces ten powszechnie określa się mianem ekspresji, terminem niemal uniwersalnym, używanym w różnych naukach i w różnych znaczeniach.Nie wdając się w subtelności definicyjne, rozumiemy tu ekspresję jako psy­chiczną czynność wyrażania siebie, swoich przeżyć nie tylko motoryką ciała, róż­nymi wytworami, ale także w sposób werbalny, zrozumiały dla innych użytkow­ników języka.

Dodaj komentarz