Kategorie:

PRZEZNACZENIE MUZYKI

W ten więc sposób chciałem w paru skrótach zasygnalizować problem: jaką mamy muzykę i dla jakiej młodzieży ją przeznaczamy. Sugestia, która wypływa z poszczególnych podrozdziałów, wymaga szczegółowych badań, może dopro­wadzić do hipotezy, że bogaty stan posiadania muzyki dla dzieci i młodzieży me zaspokaja jej w pełni. Jest oczywiste, że literatura muzyczna dla dzieci i młodzieży winna służyć rozwojowi postaw estetycznych, ogólnokulturowych, moralnych i społecznych; dostarczać okazji do zwiększenia ludzkiej wrażliwości i poszukiwa­nia indywidualnych sensów życia. Kończąc temat: „Muzyka dzieci i młodzieży w zmieniającym się świecie”, można sformułować wnioski z niego płynące.

Dodaj komentarz