Kategorie:

PROBLEM NATURY DYDAKTYCZNEJ

Zaś problemy natury dy­daktycznej rodzą się w związku z trudnościami docierania do dzieci i młodzieży niektórych rodzajów muzyki współczesnej. Jest ona rewolucyjnie nowa w przeja­wach braku tonalności, formy, w muzycznych środkach wyrazowych, w technikach kompozytorskich, a zwłaszcza w wyrazie emocjonalnym. Niestety, ale nie jest to jedyna przyczyna, która hamuje rozpowszechnianie muzyki współczesnej wśród dzieci i młodzieży. Innym, szeroko znanym problemem jest fakt, iż muzyka, i to nie tylko współczesna, zawsze była i jest sztuką elitarną.Są wśród dzieci i młodzieży osoby bardziej lub mniej wrażliwe na muzykę. Dla jednych kontakt z nią urasta do najbardziej wysublimowanych form ich samo­realizacji, zaś dla innych jest kontaktem przypadkowym, stanowiącym prawie niezauważalne tło życia.

Dodaj komentarz