Kategorie:

MUZYCZNI PROFESJONALIŚCI

Do pierwszych z wymienionej grupy należą przede wszyst­kim muzyczni profesjonaliści, a także i ci, których określamy mianem miłośników muzyki. To oni właśnie w niekłamany sposób pragną tego kontaktu i aktywnie udzielają się w zespołach muzycznych, uczestniczą w odbiorze koncertów z po­czuciem potrzeby obcowania z muzyką. W ostatnim czasie można zauważyć, iż mimo różnorodnych przeobrażeń, którym uległo wychowanie muzyczne w szkole, poziom kultury muzycznej dzieci i młodzieży nie jest zadowalający. Niewielu znich „udziela się” w śpiewie czy grze na instrumentach, chodzi na koncerty czy opery, i to dlatego, że świat muzyki jest dla nich trudny i obcy.

Dodaj komentarz