Kategorie:

POZNAWANIE SWOICH MOŻLIWOŚCI

W zabawie poznaje swoje możliwości, rozwija się, kształci w zakresie ról spo­łecznych, potrzeb, w tym potrzeb estetycznych, systemów wartości proponowanych mu przez środowisko, w którym żyje. W toku tego bardzo złożonego i długo­trwałego procesu rozwojowego dochodzi do własnych przemyśleń, pytań, wniosków. Zaczyna tworzyć, a jego twórczość pozwala mu ukonkretniać świat bodźców w grupę zjawisk, przeżyć, przedmiotów. Jest to wynikiem m.in. roz­woju jego wyobraźni, emocji i umysłu. Można powiedzieć inaczej, że w miarę rozwoju dziecko organizuje świat dźwięków, począwszy od pierwszych nieartyku­łowanych dźwięków aż do pełnego rozwoju mowy, śpiewania piosenek, tańca oraz świat barw, kształtów itd. od niekontrolowanych bazgrot aż do świadomego budo­wania formy plastycznej, określania tematów prac.

Dodaj komentarz