Kategorie:

OBOJĘTNOŚĆ JEST WROGIEM PIĘKNA

Uczniowie dzięki temu kształcą w sobie zdol­ność rozwiązywania problemów, radzenia sobie z trudnościami, zadawania pytań. Stają się bardziej dojrzali i samodzielni w swoich decyzjach i wyborach. Ponoszą odpowiedzialność i konsekwencje w odniesieniu do swoich działań twórczych. Jest to umiejętność niezbędna w dalszym ich życiu, którą w trakcie tego rodzaju ćwiczeń można u nich wykształcić. Wybór stwarza nową jakość. Obojętność jest wro­giem piękna. Sztuki plastyczne i muzyka prezentują pozawerbalne formy ekspresji i sztuki. Muzyka nie imituje rzeczywistości. Określają ekspresyjnie. Dziecko, uczeń czy student poprzez taki rodzaj rozwoju aktywności twórczej wchodzi w proces twórczy przez działanie, które jest wynikiem jego przemyśleń na dany temat.

 

Dodaj komentarz