Kategorie:

CHARAKTER ZAJĘĆ

Zajęcia powinny mieć charakter ćwiczeń praktycznych, popartych przykładami z historii sztuki, nawiązujących np. do obrazu Georges’a Braque’a „Aria de Bach’, teorii sztuki oraz metodyki prowadzenia zajęć plastycznych. Zwrócić należy uwagę m.in. na takie elementy wiedzy plastycznej, jak: barwy podstawowe, pochodne, ciepłe, zimne, walor, linia, różne możliwości doświadczania wartości wyrazowych linii, faktura—jej ekspresyjność w zakresie użytych materiałów plastycznych i sposobów jej opracowania. Ćwiczenia powinny mieć charakter otwarty w zakresie indywidualnych rozwiązań jego uczestników. Moja rola sprowadza się do roli przewodnika w zakresie poznania warsztatu plastycznego, rozwiązy­wania problemów formalno-treściowych ze wskazaniem na związki i różnice obu języków artystycznych oraz wyrazowych.

Dodaj komentarz