Kategorie:

MUZYKA W SZKOLE

Rodzice, którzy decydują się na uczenie swojego dziecka muzyki, mogą wybierać między różnymi rodzajami szkól i odmiennymi sposobami uczenia. We wszystkich typach szkół oraz w różnych metodach nauczania wymagane jest, ażeby uczeń miał swój instrument do ćwiczenia w domu. Dłuższą tradycję edukacyjną mają państwowe szkoły muzyczne. Jednak ze względu na przygotowanie dzieci do zawodu muzyka instrumentalisty, kształcić się mogą w nich jedynie dzieci o    wyraźnych zdolnościach muzycznych i dobrych fizycznych dyspozycjach do tego zawodu. Naukę rozpoczyna się w wieku siedmiu lat. Szkoły mają swój plan nauczania zatwierdzony przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, lekcje na instrumen­tach są indywidualne, a uczniowie co roku otrzymują świadectwo ukończenia klasy.

Dodaj komentarz