Kategorie:

W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA

W nowym systemie kształcenia pierwszych sześć lat będzie latami umuzykalnia­jącymi, bez konieczności corocznego zdawania egzaminów, obligującymi jedynie dzieci do grania na koncercie kończącym rok szkolny. Swoją długoletnią tradycję w naszym kraju mają także ogniska muzyczne, posługujące się programami nauczania szkól muzycznych, realizowanymi jednak w znacznie mniejszym zakresie. Wiek uczniów jest nieograniczony, lekcje są indywidualne, a egzaminy wymagają znacznie mniejszych rygorów programowych. Na zakończenie okresów uczenia wydawane są odpowiednie świadectwa. Nauka w ogniskach muzycznych jest płatna.Od kilku lat nowością są płatne, umuzykalniające szkoły muzyczne, uczące gry na keyboardach, oparte na japońskim systemie kształcenia, np.: szkoły Yama­ha, Casio itp

Dodaj komentarz