Kategorie:

MUZYKA UŻYTKOWA

Awansuje raczej muzyka bezpośrednio użytkowa, najczęściej nie wymagająca nadmiernego myśle­nia i stwarzająca możliwości odprężenia psychicznego. Niepokój natomiast powin­na budzić nie tyle liczba trudnych utworów do słuchania, co raczej umiejętnie kreo­wany kontakt z dziełem muzycznym, który nie ucząc — uczy poprawnego myśle­nia. Paradoks ten polega głównie na tym, że wewnętrzna logika konstrukcji muzyki poprzedzona ćwiczeniami uwrażliwiającymi na poczucie wysokości, czasu trwania, barwy, tempa, dynamiki, artykulacji dźwięków, rozpoznawania i określania powtó­rzeń, podobieństw i kontrastów w melodii i rytmie, barwy podstawowych głosów ludzkich i instrumentów, niejako samoistnie porządkuje myślenie odbiorcy, stwa­rzając przy tym atmosferę relaksu.

Dodaj komentarz