Kategorie:

JAKĄ MUZYKĄ DYSPONUJEMY?

W rozdziale poprzednim dokonano próby przybliżenia splotu współczesnych warunków, które muszą inaczej określać rolę muzyki, niż to czyniono dawniej, dlatego należałoby się obecnie zastanowić, jakiej muzyki słucha nasza młodzież. Jest to przecież ważny czynnik w ogólnym obrazie sytuacji, który dla dzieci i mło­dzieży jest u nas bogaty i różnorodny, inna sprawa — czy dostatecznie precyzyjny. Zwrócenie uwagi na młode pokolenie i na proces wprowadzania go w kra­inę dźwięków to budowanie ciągłości tradycji kulturowej, zabezpieczanie te­go, co do tej pory w muzyce osiągnięto i, co ważne, to także dbałość o rozwój muzyki współczesnej.

Dodaj komentarz