Kategorie:

MUZYKA ROCKOWA

Celem niniejszego rozdziału jest zwrócenie uwagi na niektóre aspekty zjawiska, które wyraźnie wpisało się w biografię współczesnego człowieka. Muzyka rockowa w opinii niektórych badaczy to największe wyzwanie rzucone wszystkiemu, co wiąże się ze stabilizacją, porządkiem i metafizycznym modelem świata. W kon­tekście technologicznego optymizmu i ontologicznego pesymizmu młody człowiek zamiast dążenia w kierunku harmonii wydaje się uciekać w ramiona rockowego nałogu, który sprawia, że przynajmniej na jakiś czas można zapomnieć o wszelkich lękach, można zapomnieć o cierpieniu i bólu, można oddalić „śmierć-zdziczałą”. Tłem moich rozważań jest wstrząsająca diagnoza przemian kulturowych w Stanach Zjednoczonych, której autorem jest Allan Bloom.

Dodaj komentarz