Kategorie:

MUZYKA POBUDZA

Muzyka pobudza różne formy aktywności twórczej na zróżnicowanych po­ziomach wiedzy i percepcji odbiorców. Utwór muzyczny jest zbudowany według ściśle określonych zasad. Porównywany jest do tworu matematycznego. Muzyka jest sztuką obiektywną, tzn. ani w tworzeniu, ani w odbiorze sztuki obiektywnej nie może być nic przypadkowego. W sztukach plastycznych dopuszcza się większą subiektywność. „W sztuce subiektywnej wszystko jest przypadkowe… artysta nie tworzy; u niego «to tworzy się samo». Oznacza to, że znajduje się on we władaniu idei, myśli i nastrojów, których sam nie rozumie i nad którymi nie ma żadnej kontro­li. One nim rządzą i, w tej czy innej formie, same znajdują wyraz.

Dodaj komentarz