Kategorie:

POZIOM ZAINTERESOWANIA

Obrazu ilustrującego poziom zainteresowania muzyką nie zmieniają też tłumy młodych ludzi, rozbawio­nych na dyskotekach, ani też z pasją rejestrowane i oglądane na video muzyczne teledyski. Te dwa ostatnie zjawiska trudno bowiem odbierać i oceniać w kate­goriach zjawisk muzycznych i muzycznej kultury młodzieży. Są to jednak zapewne charakterystyczne dla naszych czasów formy młodzieżowej ekspansji, a także ekspansywności kultury masowej, nie zaś autentycznych zainteresowań i kompe­tencji muzycznych. Muzyka młodzieżowa jest zatem typowym wytworem współczesnej kul­tury masowej, w której na plan pierwszy wysuwa się rozrywka, bardzo często niewybredna, bezproblemowa, o motywacjach i celach komercyjnych, określa­na mianem „show-biznesu”.

Dodaj komentarz