Kategorie:

MIEJSCE I ZNACZENIE

Kołysanki ludowe odznaczają się różnorodnością opracowań. Niektóre z nich reprezentują grupę utworów wąskozakresowych, inne cechuje archaiczna nuta, zwłaszcza gdy utrzymane są w skali pentatonicznej, w skalach modalnych, wcześniejszych od skal durowych i molowych, jeszcze inne ograniczone do pentachordu czy heksachordu zachowały urok dawności i niezwykłego piękna. O    miejscu i znaczeniu kołysanki ludowej w całym systemie kształcenia i wychowania młodych pokoleń mówią najwyraźniej jej funkcje, do których należą te najważniejsze, a mianowicie: funkcja ogólnorozwojowa i ogólno- poznawcza, funkcja zabawowa i funkcja integrująca, ucząca współżycia, współbycia i współodczuwania; funkcja poznawczo-muzyczna i funkcja inspiracyjno-twórcza, stanowiąca jądro edukacji muzycznej.

Dodaj komentarz