Kategorie:

MELODIE KOŁYSANKOWE

Melodie kołysankowe mogą stanowić wzór godny naśladowania, przyswojenia i wyuczenia pewnego zasobu pieśni (ze słuchu lub z nut, do śpiewu i zabawy, ale też gry instrumentalnej), służyć mogą wzbogaceniu repertuaru pieśniowego oraz przetworzeniu w nowe ujęcia i impresje twórcze. Stopień oraz zakres ich wykorzystania zależeć będzie od woli i chęci pedagoga, jego umiejętności i zdolności, aktywności i zaangażo­wania w twórczy i efektywny proces nauczania muzyki. Kołysanka stanowić więc może ważne i mocne ogniwo żywej praktyki pedago­gicznej, podstawowy składnik wiedzy muzycznej uczniów. Zachowała wszak ona swoja naturalną, archetypową, synkretyczną postać, zachowała jedność ruchu, słowa i muzyki. Należy o tym pamiętać, gdy sięgać będziemy do źródeł kołysanek ludowych, jakże odmiennych od form artystycznych, skomponowanych i autorskich.

Dodaj komentarz