Kategorie:

MAGIA PRZEDMIOTÓW

Sterty rupieci, dziecięcych skarbów, cudow­nych imponderabiliów, którymi dziecko z upodobaniem się otacza, pełne są rekwi­zytów o magicznej mocy, które uzupełniając przestrzeń zabawową pomagają stwo­rzyć rzeczywistość nierealną. Magia tych przedmiotów tkwi nie tylko w ich specyficznych formach i powierzanych im funkcjach, ale także w ich zdolności do wydawania przeróżnych, ciekawych dźwięków, które sprawiają, że chce się je powtórnie poruszyć, wprawić w drżenie i usłyszeć raz jeszcze ich istotę audytywną. Istniejące chwilowo i na życzenie — podobnie jak duch zaczarowanej lampy Alladyna — ujawniają się, kiedy przedmioty zostaną podarte, uderzone lub rzucone.

Dodaj komentarz