Kategorie:

OGROMNA RÓŻNORODNOŚĆ

Ogromna różnorodność dźwięków, jakie wydają przedmioty w zależności od struktury materii, jaka je tworzy, sprzyja poszukiwaniom klejnotów dźwię­kowych. Mogą one zachwycić ucho małego konesera, podobnie jak błysk szla­chetnych kamieni może zachwycić oko. Wartość tych pojedynczych, efemerycz­nych zjawisk, nie uwikłanych w formę artystyczną, istniejących w swoim czasie i   przestrzeni jest tym większa, im ciekawsze i egzotyczniejsze jest ich brzmienie w odczuciu dziecka.Odkrywanie tajemnic przedmiotów akustycznych, słuchowe ich doświadczenie, eksperymentalne kojarzenie różnych jakości dźwiękowych w sposób naturalny roz- wija\vrażliwość na doznania słuchowe.

Dodaj komentarz