Kategorie:

LUDOWE INSTRUMENTARIUM DZIECIĘCE

Służy on do muzykowania przede wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesno- szkolnym. Metoda Orffa polega na stosowaniu następujących form wychowania muzycznego:odtwarzanie muzyki wokalnej i instrumentalnej,    tworzenie muzyki wokalnej i instrumentalnej,     realizacja ruchowa muzyki,   integracja ruchu, śpiewu, gry na instrumentach i słowa.Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na istnienie rodzimego ludowego instrumentarium dziecięcego, reprezentowanego głównie przez narzędzia dźwiękowe, które żywotnie do dziś funkcjonują w kulturze ludowej. Jego wyko­rzystanie może poszerzyć i treściowo wzbogacić proces dydaktyczny w szkole. Daje możliwość „antropologicznego” dopełnienia wiedzy o kulturze regionu.

Dodaj komentarz