Kategorie:

KAŻDE DZIECKO

Każde dziecko, o ile ma słuch fizjologiczny, od chwili narodzin spotyka się z uniwersum akustycznym. Są to szmery o nieustalonej wysokości, takie jak. mowa, stuk, trzask, plusk wody, śmiech, stukot kółek, odgłos jadącego pociągu itp. Drugim rodzajem zjawisk akustycznych są tony i wielotony oraz dźwięki o usta­lonej częstotliwości drgań. Tony, wielotony i dźwięki mogą pojawiać się w nie­ustalonych odstępach czasu lub w odstępach okresowych, zwanych taktami. Zjawisko pojawiania się tonów w określonym porządku następstw i czasie nazy­wane jest rytmem. Rytm, oprócz tonów, jest drugą ważną częścią składową muzyki. Jest odpo­wiednikiem rytmicznego pulsu serca.

Dodaj komentarz