Kategorie:

FORMA ZAPISU DZIEŁ

Pewną formę zapisu dzieł powstających podczas zabaw badawczych stanowią wybrane przez dziecko przedmioty dźwiękotwórcze o pewnej nieokreślo­ności poszczególnych parametrów dźwięków. Idea zabawy wyznaczając jej udźwiękowienie, może stanowić zapowiedź partytury dla zjawisk muzycznych, którą można zapisać graficznie na wiele sposobów, niekoniecznie na pięciolinii za pomocą nut. Poszukiwanie i tworzenie sposobów notowania, utrwalania i odtwa­rzania własnego zapisu graficznego, który dokumentowałby zabawę dźwiękową dziecka jest dodatkową atrakcją eksperymentów dźwiękowych. Muzyka współ­czesna wypracowała sobie wiele różnorodnych zapisów graficznych, które często przypominają dziecięce próby zapisu utworów .

Dodaj komentarz