Kategorie:

DŹWIĘKOWE KLEJNOTY

Podczas dziecięcych eksperymentów dźwiękotwórczych dziecko nabywa doświadczeń tworząc dzieła oryginalne, wartościowe same w sobie, dzieła, które niestety często nie są zauważane przez muzykujących w sposób konwen­cjonalny, metodyczny i natrętny.Materialność muzykowania zabawowo-badawczego wprowadza dziecko w niematerialny świat dźwięków, który w zabawie dziecka istnieje wraz z dotykal­nymi i widzialnymi przedmiotami, a tworzony jest poprzez wykonywanie konkret­nych dźwiękotwórczych czynności. Dziecko pozwala przemówić przedmiotom, udziela im dźwięku lub pozwala zadźwięczeć — powołuje je do istnienia dźwię­kowego, a one udzielają oparcia dla wyobraźni dziecka, która stwarza je na nowo i wydobywa nowe sekrety i znaczenia.

Dodaj komentarz