Kategorie:

EKSPRESJA PRZEŻYĆ MUZYCZNYCH

Zdaniem B. Dziemidoka: „niekiedy cieszymy się dziełem, uciekając od niego myślą”.Czasem skojarzenia „uprawomocnione” są tytułem utworu, częściej jednak wiążą się z wyobraźnią słuchacza, jego pragnieniami i na­strojami.Można zatem za M. Kaciczak powiedzieć, że odczuwanie muzyki, reakcja na nią „jest osobistą przygodą każdego człowieka”. U dzieci dostrzegamy nie tylko gotowość do przeżyć emocjonalnych zwią­zanych z muzyką, ale i wyraźną potrzebę dzielenia się z innymi. Według H. Reada komunikowanie innym własnych myśli, uczuć i doznań jest jedną z najbardziej ludzkich potrzeb, trwale towarzyszących istnieniu człowieka.Osobiste przeżycia, w tym także muzyczne, mogą być transmitowane przy pomocy różnych kodów, np. za pośrednictwem ruchu, kształtu, kreski, barwy lub słowa.

Dodaj komentarz