Kategorie:

DZIEŁO MUZYCZNE A DZIAŁO PLASTYCZNE

Muzyka reprezentuje udźwiękowiony i zorganizowany rytmicznie prze­bieg czasu — utwór muzyczny wypełnia tylko przestrzeń w czasie wykonania. Muzyka jest asemantyczna. Rozwinęła się w kierunku formy abstrakcyjnej. Dzieła sztuki plastycznej przedstawiają treści w sposób bardziej jednoznacz­ny. Są statyczne, istnieją w określonej przestrzeni wyrażonej formą plastycz­ną, jej środkami wyrazu. Związki plastyki z muzyką możemy zaobserwować już od bardzo dawna. Przybierają one różne formy od spekulatywnego łączenia ko­lorów z dźwiękami w starożytności i w średniowieczu, poprzez próby naukowego ujęcia tego zjawiska w renesansie, aż do skomplikowanych wyobrażeń plastyczno- -muzycznych, tzw. synestegi współcześnie.

Dodaj komentarz