Kategorie:

DOSTRZEC BEZ TRUDU

Pisano już o tym niejednokrotnie i dlatego wystarczy tylko zaznaczyć, że technizacja w aspekcie muzycznym ma co najmniej dwojakie znaczenie: po pierwsze, postęp techniczny zmusza do dotrzymywania mu kroku, a to wymaga stałego doskonalenia się także przy pomocy rozwiązywania problemów muzycznych; po drugie, postęp techniczny ma możliwości zwielo­krotnienia form i sposobów komunikacji kulturowej, co determinuje niejako rolę muzyki „słuchanej na żywo” z pozycji jej dotychczasowej wartości. Sprawy te są skomplikowane i bez trudu dostrzec tu można sytuacje wręcz sprzeczne. Z jednej strony na przykład, z przyczyn wyżej wspomnianych, muzyka może być dźwignią taniego awansu, z drugiej zaś dostrzega się nierzadkie zjawisko lekceważenia lite­ratury muzycznej, właśnie jako nie pomagającej w owym awansie.

Dodaj komentarz