Kategorie:

CZYNNOŚCI ANIMOWANE

Tego rodzaju czynności animowane w formie zabawy z lalką (kołysanie lalki w ramio­nach lub w kołysce) mogą wyzwalać muzyczną inwencję dziecka, pobudzać jego wyobraźnię, budować intymny nastrój, wzbogacać artystycznie i emocjonalnie. Podczas takiej zabawy rodzą się więzi między podmiotami, tj. kołyszącym i koły­sanym, dzieckiem i lalką, które występuje w roli opiekuna dziecka (uosobionej lal­ki), nacechowane uczuciowością i intymnością, powiązaną z kołyszącym ruchem i śpiewem. Ale kołysankowe zabawy zaistnieć mogą dopiero po pewnych doświad­czeniach nabytych przez dziecko, które nauczyciel bądź wychowawca grupy po­winien prawidłowo rozeznać.

Dodaj komentarz