Kategorie:

CZYNNIKI WARUNKUJĄCE

Zapomi­namy bowiem wtedy o niemałej populacji młodych ludzi, którym tego typu sche­maty dźwiękowe nie wystarczyły do uzyskania satysfakcji muzycznej, rozwijania wyobraźni twórczej, fantazji, myślenia, szukania nowych nieszablonowych rozwią­zań w życiu, a więc kształtowania osobowości wszechstronnej, aktywnej i otwartej. A właśnie na tej młodzieży powinno nam zależeć, bowiem ona najczęściej w swoim kręgu rówieśniczym może być opiniodawcą, dlatego że oryginalność jej sądów nie­rzadko wzbudza szacunek innych słuchaczy, niezdolnych do przeciwstawienia się modzie. Mówiąc o dodatkowych sytuacjach uzupełniających obraz czynników warun­kujących rolę muzyki, nie można pominąć problemów związanych z technizacją życia w czasie nam współczesnym.

Dodaj komentarz